Uprawnienia

Uprawnienia geodezyjne

Opracowanie map do celów projektowych

Uprawnienia geodezyjne nadawane są przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, dzięki czemu macie Państwo pewność, że profesjonalnie i fachowo podchodzimy do pracy i można nam zaufać, ponieważ my również je posiadamy. Dzięki nim możemy wykonać usługi geodezyjno-kartograficzne takie jak:

 • opracowanie map do celów projektowych
 • wykonywanie modeli numerycznych terenu (mapa 3D)
 • tyczenie obiektów budowlanych (np. budynków, sieci uzbrojenia terenu, dróg)
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • precyzyjne pomiary na zakładach przemysłowych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczanie nieruchomości
 • opracowanie map do celów prawnych
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
 • wznowienie znaków
 • wyznaczenie pkt. ujawnionych w ewidencji gruntów
google logo