Oferta

Geo_Invest

Pomiary geodezyjne

Mapy 3D

Firma Invest Geo istnieje na rynku już od wielu lat. W tym czasie zdobyliśmy potrzebne doświadczenie, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Współpracujemy zarówno z firmami jednoosobowymi, spółkami oraz klientami indywidualnymi. Zespół, który tworzy nasze przedsiębiorstwo to przede wszystkim profesjonaliści, którzy cały czas się dokształcają. Wszystko po to, aby iść z duchem czasu. W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze techniki geodezyjne, pomiarowe przy użyciu nowoczesnych programów nowoczesnych.

Posiadamy szeroki zakres usług geodezyjno-kartograficznych, na które mamy odpowiednie uprawnienia. Zajmujemy się:

Pomiarami geodezyjnymi:

 • obsługa geodezyjna inwestycji
 •  map do celów projektowych
 •  inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
 •  odkształceń i przemieszczeń budynków
 •   pionowości obiektów
 •   powierzchni budynku
 •   tyczenie budynków
 •   tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu

Pomiarami powykonawczymi inwentaryzacji

 • inwentaryzacji budowli
 • inwentaryzacji budynku
 • inwentaryzacji przyłączy
 • inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu

Opracowanie map numerycznych terenu (mapy 3D)

 

Rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości

 • podziałami nieruchomości
 • rozgraniczeniami nieruchomości
 • wykazami synchronizacyjny
 • wykazami zmian gruntowych
 •  wyznaczaniem granic działki
 •  wznowieniem granic działki
 •  sporządzenie map do celów prawnych
google logo